Back to News

Zmniejszenie liczby kosztownych błędów kompletacji: strategie dla firm 3PL i 4PL

warehouse production line

Dokładność i wydajność procesu kompletacji może zadecydować o sukcesie lub porażce operacji magazynowej.

Dla zewnętrznych dostawców usług logistycznych (3PL) i zewnętrznych dostawców usług logistycznych (4PL) błędy w kompletacji to nie tylko pomyłki; Są to kosztowne niepowodzenia, które wpływają na wyniki finansowe i zadowolenie klientów.

W tym artykule omówiono niektóre strategie, które firmy 3PL i 4PL mogą zastosować, aby zminimalizować te błędy, zwiększając wydajność operacyjną i zapewniając satysfakcję klientów.

Zrozumienie kłopotliwej sytuacji związanej z kompletacją

Błędy w kompletacji w magazynowaniu i dystrybucji obejmują szereg wpadek. Mogą one obejmować wybór niewłaściwego towaru, nieprawidłowe ilości lub niewłaściwą obsługę zamówień. Te Błędy to coś więcej niż zwykłe potknięcia; Są to przecieki finansowe, które drenują zasoby i zaufanie. Zrozumienie podstawowych przyczyn tych błędów jest pierwszym krokiem do skutecznego ich wyeliminowania.

Błędy kompletacji mogą przybierać różne formy:

 • Wybór niewłaściwego przedmiotu: Wiąże się to z pobraniem produktu innego niż zamówiony, co może spowodować nieprawidłowe wysyłki i niezadowolenie klienta.
 • Nieprawidłowe ilości: Wysłanie zbyt wielu lub zbyt małej liczby produktów może prowadzić do kosztownych zwrotów i ponownej wysyłki.
 • Niewłaściwa obsługa zamówień: Nieostrożne obchodzenie się z zamówieniami lub błędy w pakowaniu mogą spowodować uszkodzenia podczas transportu, co skutkuje zwrotami i zwrotami pieniędzy.

Przyczyny błędów kompletacji:

 • Błąd ludzki: Obejmuje błędy popełnione przez osoby kompletujące podczas ręcznego wybierania elementów.
 • Słaba organizacja: Nieuporządkowane przechowywanie, niejasne etykiety lub niechlujne układy mogą prowadzić do nieporozumień.
 • Nieodpowiednie szkolenie: Nieprzeszkolony lub niedoświadczony personel może mieć trudności z dokładnym wybieraniem.
 • Nieefektywne systemy: Przestarzałe lub źle zaprojektowane procesy kompletacji mogą być podatne na błędy.

Liczenie kosztów

Wpływ błędów kompletacji wykracza daleko poza podłogę magazynu. Błędy te stanowią znaczną część całkowitych kosztów funkcjonowania magazynu, często stanowiąc nawet 55% całkowitych wydatków[1]. Skutki finansowe są dwojakie, w tym koszty bezpośrednie i pośrednie.

Koszty bezpośrednie:

 • Zwroty i ponowna wysyłka: Błędy w wysyłce powodują zwrot produktów, co prowadzi do dodatkowych kosztów wysyłki i obsługi.
 • Utrata zapasów: Nieprawidłowe wybory mogą wyczerpać zapasy, wpływając na dostępność produktów i sprzedaż.
 • Zwroty i kredyty: Klienci niezadowoleni z błędów mogą żądać zwrotu pieniędzy lub kredytów sklepowych.

Koszty pośrednie:

 • Niezadowolenie klientów: Błędy w wyborze podważają zaufanie i satysfakcję klientów, potencjalnie prowadząc do utraty klientów i negatywnych recenzji.
 • Uszkodzenie marki: Ciągłe błędy mogą nadszarpnąć reputację firmy 3PL lub 4PL, wpływając na długoterminowe relacje i perspektywy rozwoju.

Zrozumienie rzeczywistych kosztów błędów w kompletacji jest niezbędne dla firm 3PL i 4PL, aby skutecznie ustalać priorytety strategii łagodzenia skutków. Koszty te wykraczają poza sferę finansową, wpływając na ogólną kondycję i reputację firmy.

Strategie zmniejszania liczby błędów kompletacji

Błędy w kompletacji mają ogromny wpływ na wydajność i niezawodność operacji logistycznych, ale nie są wyzwaniami nie do pokonania. Firmy 3PL i 4PL mogą wdrożyć szereg strategii, aby znacznie zmniejszyć liczbę tych błędów, ostatecznie poprawiając wyniki finansowe i zadowolenie klientów.

Outsourcing realizacji zamówień

Jedną ze skutecznych strategii jest outsourcing realizacji zamówień wyspecjalizowanym firmom 3PL. Takie podejście pozwala firmom wykorzystać wiedzę profesjonalistów, którzy specjalizują się w kompletacji i pakowaniu. Oto najważniejsze zalety:

 • Kompetencje: Centra logistyczne zatrudniają doświadczony personel, który wyróżnia się dokładnością zamówień.
 • Skalowalność: Outsourcing zapewnia elastyczność skalowania operacji w górę lub w dół w zależności od zapotrzebowania.
 • Zmniejszone koszty ogólne: Outsourcing eliminuje potrzebę magazynowania we własnym zakresie i związane z tym koszty.

Optymalizacja układu magazynu

Efektywne projektowanie układu magazynu jest podstawowym aspektem redukcji błędów kompletacji. Prawidłowo wykonany usprawnia proces kompletacji i minimalizuje ryzyko błędów. Kluczowe zagadnienia obejmują:

 • Logiczna organizacja: Ułóż produkty logicznie, umieszczając często pobierane przedmioty bliżej stanowisk pakowania.
 • Wyraźne oznakowanie: Używaj wyraźnego oznakowania i etykiet, aby poprowadzić osoby zbierające do właściwych produktów.
 • Szerokość korytarza: Dostosuj szerokość korytarza, aby pomieścić sprzęt do kompletacji i zapewnić łatwy dostęp.

Przyjęcie technologii

Technologia odgrywa kluczową rolę w zmniejszaniu liczby błędów kompletacji. Zastosowanie następujących technologii może znacznie zwiększyć dokładność:

 • Systemy Pick-by-Light: Systemy te wykorzystują światła do wskazywania lokalizacji i ilości artykułów do pobrania, zmniejszając liczbę błędów kompletacji.
 • RFID (identyfikacja radiowa): Tagi RFID pomagają dokładniej śledzić zapasy i zapewniają prawidłowe pobrania.
 • Skanowanie kodów kreskowych: Skanery kodów kreskowych ułatwiają osobom kompletującym potwierdzanie dokładności towarów.

System PIX firmy Pallite: usprawnienie procesu kompletacji

Jednym z wyróżniających się rozwiązań technologicznych jest system PIX firmy Pallite. Ten innowacyjny system oferuje szereg korzyści dla firm 3PL i 4PL:

in rack pix units

Modułowa konstrukcja

PIX jest wysoce modułowy, co pozwala na konfigurowalne konfiguracje pamięci masowej dostosowane do określonych typów i rozmiarów produktów.

Szybkość instalacji

Został zaprojektowany z myślą o szybkiej konfiguracji, minimalizując zakłócenia w operacjach magazynowych.

Łatwość regulacji

PIX może być łatwo regulowany przez personel magazynu bez konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy lub narzędzi.

Wszechstronne zastosowanie

Może być stosowany jako samodzielne rozwiązanie, zintegrowane z istniejącymi systemami regałów lub rozmieszczone na antresolach, oferując wszechstronność w różnych układach magazynu.

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Analityka danych jest nieoceniona w identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy w procesie kompletacji. Analizując dane magazynowe, firmy mogą:

 • Zidentyfikuj wzorce błędów kompletacji i podejmij ukierunkowane działania naprawcze.
 • Zoptymalizuj organizację zapasów w oparciu o dane historyczne i zapotrzebowanie w czasie rzeczywistym.
 • Wdrażaj oparte na danych wskaźniki wydajności i zachęty dla zbieraczy.

Strategie te łącznie przyczyniają się do bardziej odpornego na błędy procesu kompletacji, co ostatecznie przynosi korzyści zarówno wynikom finansowym, jak i zadowoleniu klientów.

Zaawansowane innowacje technologiczne w procesie kompletacji

Pozostawanie w czołówce postępu technologicznego to sprytny sposób na zmniejszenie liczby błędów kompletacji dla tych, którzy mają kapitał na inwestycje w zaktualizowane systemy. Obecnie nowe technologie przekształcają proces kompletacji, zwiększając dokładność, szybkość i wydajność.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) rewolucjonizują procesy kompletacji. Technologie te mogą przewidywać trendy, optymalizować trasy, a nawet automatyzować zadania kompletacji. Oto, w jaki sposób się do tego przyczyniają:

 • Analityka predykcyjna: Modele predykcyjne oparte na sztucznej inteligencji analizują dane historyczne w celu prognozowania przyszłego popytu, zmniejszając ryzyko niedostatecznych lub nadmiernych zapasów.
 • Zoptymalizowane trasy: Algorytmy uczenia maszynowego optymalizują trasy kompletacji, zapewniając najbardziej efektywną ścieżkę dla osób kompletujących.
 • Zautomatyzowana kompletacja: Robotyka i roboty do kompletacji oparte na sztucznej inteligencji mogą wykonywać powtarzalne i podatne na błędy zadania z dużą precyzją.

Zaawansowane strategie kompletacji

Skuteczne strategie kompletacji mają zasadnicze znaczenie dla minimalizacji błędów. Firmy mogą dostosować swoje podejście do swoich konkretnych potrzeb:

 • Kompletacja strefowa: Przypisanie osób kompletujących do określonych stref zmniejsza ryzyko błędów, ponieważ stają się oni ekspertami w przydzielonych im obszarach.
 • Kompletacja wsadowa: Łączenie wielu zamówień w jedną partię optymalizuje marszruty kompletatorów, zwiększając wydajność.
 • Kompletacja grupy czynności: Ta strategia zwalnia zadania kompletacji w falach, poprawiając realizację zamówień.

Priorytetyzacja zamówień i dokładności zapasów

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć liczbę błędów kompletacji, kluczowe znaczenie ma efektywne ustalanie priorytetów zamówień i utrzymywanie dokładności zapasów:

 • Priorytetyzacja zamówień: Wdrażaj systemy, które nadają priorytet zamówieniom na podstawie terminów, metod wysyłki lub ważności klienta.
 • Dokładność zapasów: Regularna inwentaryzacja ciągła i systemy śledzenia zapasów w czasie rzeczywistym zapewniają dokładność dostępnych stanów magazynowych, zmniejszając ryzyko wyboru nieprawidłowych pozycji.

Szkolenia i wzmacnianie pozycji pracowników

Inwestowanie w szkolenia i wzmacnianie pozycji pracowników jest nieocenione. Kompetentne i zmotywowane zespoły magazynowe są kluczem do zmniejszenia liczby błędów:

 • Ciągłe szkolenia: Regularne programy szkoleniowe informują personel na bieżąco o najlepszych praktykach, technologii i bezpieczeństwie.
 • Upodmiotowienie: Zachęcanie pracowników do identyfikowania i zgłaszania ulepszeń procesów sprzyja kulturze ciągłego doskonalenia.

Konkluzja

Zmniejszenie liczby kosztownych błędów kompletacji to nieustanna podróż dla firm 3PL i 4PL. Wdrażając kombinację strategii, przyjmując innowacje technologiczne oraz nadając priorytet szkoleniu i wzmacnianiu pozycji personelu, firmy mogą znacznie zwiększyć dokładność i wydajność kompletacji.

Pamiętaj, że każdy magazyn jest wyjątkowy i może wymagać indywidualnego podejścia. Ciągłe monitorowanie i dostosowywanie strategii do zmieniających się wymagań branży logistycznej ostatecznie doprowadzi do zwiększenia zadowolenia klientów, oszczędności kosztów i przewagi konkurencyjnej w dynamicznym świecie logistyki trzeciej i czwartej strony.

Zachowaj czujność, bądź innowacyjny i pozostań zaangażowany w dążenie do bezbłędnych operacji logistycznych. Twoi klienci i Twoje wyniki finansowe będą Ci wdzięczne.

WE HELP COMPANIES IMPROVE THEIR PICK EFFICIENCES, REDUCE WALK SEQUENCES AND INCREASE THEIR ROI. LET’S TALK TO SEE HOW WE CAN SUPPORT YOUR BUSINESS.

Najnowsze wiadomości

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje naszych najnowszych wiadomości

Będziemy używać Twojego adresu e-mail wyłącznie do przekazywania najnowszych wiadomości i nie zalewamy Twojej skrzynki odbiorczej pocztą.

Newsletter Sign up